Dostępne grupy:

 • arrangements/

  - Aranżacje produktów
 • categories/

  - Kategorie produktów
 • colors/

  - Kolory produktów
 • media_categories/

  - Kategorie plików
 • media/

  - Pliki
 • products/

  - Produkty
 • series/

  - Serie produktów
 • stuffs/

  - Wykończenia produktów


Akcje dostępne dla wszystkich grup:

 • getAll/

  - Pobiera listę wszystkich elementów
  • mode:{name} - tryb wyświetlania danych
   dostępne tryby:
   • list - wyświetla listę elementów
   • count - wyświetla ilość znalezionych elementów
  • filter[{field_name}]:{field_value} - wyszukuje elementy o wartości {field_value} w polu {field_name}, można podać kilka pol
  • sort[{field_name}]:{order} - sortuje elementy po polu {field_name} w kierunku {order} (ASC, DESC)
  • fields:{field_name}(,{field_name}) - wyświetla tylko wpisane pola
  • group:{field_name}(,{field_name}) - grupuje po wpisanych polach
  • limit:{number} - wyświetla tylko tyle elementów ile podano w wartości {number}
  • page:{number} - wyświetla stronę o numerze {number} (domyślny limit to: 10, można go zmieniać przy pomocy parametru limit)
  • bind:{bind_element} - dołącza powiązane elementy
  • Przykłady:

 • getBy/{field_name}/{value}/

  - Pobiera konkretny który w polu {field_name} ma wartość {value}
 • UWAGA! Do wszystkich akcji dostępny jest jeszcze parametr lang:{language} który wyciąga elementy w podanym języku.


Dostępne wartości parametrów dla konkretnych grup:

 • arrangements/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • name - nazwa elementu
   • description - opis
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Media - powiązane pliki
   • Series - powiązane serie
   • Products - powiązane produkty

 • category/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • parent_id - id rodzica
   • name - nazwa elementu
   • description - opis
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Products - powiązane produkty
 • colors/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • name - nazwa elementu
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Products - powiązane produkty

 • media_categories/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • name - nazwa elementu
   • description - opis
   • private - czy kategoria jest wirtualna (niewidoczna)
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Media - powiązane pliki

 • media/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • name - nazwa elementu wpisana przez uzytkownika
   • real_name - oryginalna nazwa pliku
   • server_name - nazwa pliku na serwerze
   • path - względna ścieżka do pliku
   • description - opis
   • picture_size - wielkość obrazu (jeśli plik jest obrazem)
   • size - rozmiar pliku
   • url - pełen link do pliku
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • MediaCategory - powiązane kategorie
   • Arrangements - powiązane aranżacje
   • Products - powiązane produkty

 • products/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • series_id - id przypisanej serii
   • category_id - id kategorii w której jest produkt
   • index - kod produktu
   • name - nazwa produktu
   • weight - waga
   • weight_total - waga brutto
   • height - wysokość
   • width - szerokość
   • length - długość
   • description - opis produktu
   • price - cena netto
   • price_tax - cena brutto
   • noted - dodatkowy opis
   • ean - kod EAN
   • volume - objętość
   • per_pallet - ilość na palecie
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Media - powiązane pliki
   • Series - powiązana seria
   • Category - powiązane kategoria
   • Colors - powiązane kolory
   • Related - inne produkty powiązane
   • Set - produktu do kompletowania
   • Stuff - powiązane wykończenia

 • series/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • name - nazwa elementu
   • description - opis
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Products - powiązane produkty
   • Arrangements - powiązane aranżacje

 • stuffs/

  • dostępne pola:
   • id - id elementu
   • name - nazwa elementu
   • created - data utworzenia
   • modified - data ostatniej modyfikacji
  • dostępne powiązania:
   • Products - powiązane produkty